Mateřská školka Nezamyslice

  • slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Popis

Staveniště je pro výstavbu MŠ velmi příhodné jak pro svoji polohu v centru městysu, těsně vedle základní školy, pozemek ve vlastnictví obce, pozemek s přirozeným situováním MŠ při severní a západní straně, což orientuje jeho nezastavěnou část pozemku k jihu. Urbanistické řešení si klade za cíl posílit umístěním MŠ městský charakter prostředí - zvolenou polohou a skladbou hmot a vymezením pozemku přispět k rozvinutí ducha místa ve smyslu předchozích tvůrců ZŠ, tj. ve prospěch fronty ulice 1.máje a její zelené aleje s podporou veřejného prostoru mezi oběma zařízeními. V okolí MŠ mají zůstat volné plochy tak cíleně ponechané volné, aby na nich bylo možné stavět s tím samým cílem jako u ZŠ a MŠ. Architektonické řešení si klade za cíl vytvořit takový objekt, který by jednak zjevně evokoval náplň, pro kterou je určen, přirozeně zapadl do daného prostředí a přitom neztratil nic z půvabu soudobé architektury. Toho má být dosaženo jednak vytvořením hlavní hmoty do podoby blízké stodole nebo obytné budovy statku s hřebenem podél ulice /obdobně u ZŠ/, ovšem se zjevně soudobými detaily a otvory připomínajícími svojí velikostí, tvarem i členěním školskou stavbu se známými nároky na denní osvětlení, jednak tvarem dalších hmot. U všech dohromady pak celkovou skladbou i barevností má být přiznán účel - tj.také dětský uživatel objektu. Autorem: Ing.arch. Otto Schneider ve spolupráci s Ing. arch. Lukáš Doubrava


Detail projektu

  • Kategorie : Občanské, průmyslové stavby,